Κρατήστε με ενήμερο για τα Medical Beauty Awards 2024

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1. Καινοτόμα Spots

1.1. Dermatology & Plastic Surgery Clinic
Αφορά Κλινικές Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές στις υπηρεσίες τους.

1.1.1. Best Derma Clinic Chain / Franchise Brand
1.1.2. Best New Derma Clinic Brand
1.1.3. Best Attiki Independent Derma clinic
1.1.4. Best Thessaloniki Independent Derma clinic
1.1.5. Best Rest of Greece Independent Derma clinic
1.1.6. Best Derma & Plastic Surgery Clinic Chain / Franchise Brand
1.1.7. Best New Derma & Plastic Surgery Clinic Brand
1.1.8. Best National Derma & Plastic Surgery Clinic Chain
1.1.9. Best Attiki Independent Derma & Plastic Surgery clinic
1.1.10. Best Thessaloniki Independent Derma & Plastic Surgery clinic
1.1.11. Best Rest of Greece Independent Derma & Plastic Surgery clinic
1.1.12. Best Medical Aesthetic department in Hospital
1.1.13. Best Derm or Plastic Surgery Clinic Spot Design
1.1.14. Best Small Derm or Plastic Surgery Clinic
1.1.15. Best Commercial Presentation
1.1.16. Best Social Media Presentation
1.1.17. Best Blogging
1.1.18. Best Retail Space & Services in Clinic
1.1.19. Best Attiki Independent Derma & Plastic One Day Surgery clinic
1.1.20. Best Surgery Clinic Spot Design NEW
1.1.21. Best Small Surgery Clinic NEW

1.2. Hair Restoration Clinic or Hair Restoration Institute
Αφορά Κλινικές Αποκατάστασης Μαλλιών που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές στις υπηρεσίες τους.

1.2.1. Best Hair Clinic Chain / Franchise Brand
1.2.2. Best New Hair Clinic Brand
1.2.3. Best Attiki Independent Hair Clinic
1.2.4. Best Thessaloniki Hair Clinic
1.2.5. Best Rest of Greece Independent Hair Clinic
1.2.6. Best Hair Clinic Spot Design
1.2.7. Best Commercial Presentation
1.2.8. Best Social Media Presentation
1.2.9. Best Blogging

1.3. Dental Cosmetic Clinic
Αφορά Κλινικές Κοσμητικής Οδοντιατρικής που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές στις υπηρεσίες τους.

1.3.1. Best Dental Cosmetic Clinic Brand
1.3.2. Best New Dental Cosmetic Clinic Brand
1.3.3. Best Attiki Independent Dental Cosmetic Clinic
1.3.4. Best Thessaloniki Independent Dental Cosmetic Clinic
1.3.5. Best Rest of Greece Independent Dental Cosmetic Clinic
1.3.6. Best Dental Cosmetic Clinic Spot Design
1.3.7. Best Small Dental Cosmetic Clinic
1.3.8. Best Commercial Presentation
1.3.9. Best Social Media Presentation
1.3.10. Best Blogging

Πυλώνας 2. Καινοτόμες Θεραπείες, Προϊόντα και Εξοπλισμός

2.1. InjectableTreatments
Αφορά Ενέσιμες Θεραπείες που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές και εφαρμογές.

2.1.1. Best PRP-Mesotherapy Autologus Treatment
2.1.2. Best Mesotherapy Heterologous Face Treatment
2.1.3. Best Botulinum toxin Treatment
2.1.4. Best Threads Treatment
2.1.5. Best Fillers Treatment
2.1.6. Best Injectable Fat Dissolving Treatment
2.1.7. Best Innovation Injectable Treatment
2.1.8. Best Lips Treatment
2.1.9. Best Eyes Treatment
2.1.10. Best Anti-Aging Injectable Treatment
2.1.11 Best Innovation Injectable Skin Tightening Procedure NEW

2.2. Non-invasiveTreatments
Αφορά Μη Ενέσιμες Θεραπείες που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές και εφαρμογές και μπορούν να συντελεστούν με το συνδυασμό ιατρικών μηχανημάτων.

2.2.1. Best Telangiectasia (Spider Veins) Face & Body Treatment
2.2.2. Best Photodynamic Therapy Treatment
2.2.3. Best Anti-aging Eye Treatment
2.2.4. Best Melasma / Hyper Pigmentation Treatment
2.2.5. Best Stretch Marks Treatment
2.2.6. Best Post Acne Scars Treatment
2.2.7. Best Chemical Peeling Treatment
2.2.8. Best Innovation Non-Invasive Treatment
2.2.9. Best Anti-Aging Non-Invasive Treatment
2.2.10. Best Skin Tightening Treatment
2.2.11. Best Cellulite Treatment
2.2.12. Best Skin Resurfacing Treatment
2.2.13. Best Micro Dermabrasion Treatment
2.2.14. Best Laser Resurfacing Treatment
2.2.15. Best RF Radiofrequency Treatment
2.2.16. Best Cryo-Lipolysis Τreatment
2.2.17. Best Lipodissolvement Τreatment

2.3 Medical Professional Equipment (Lasers, Energy Devices etc.)
Αφορά καινοτόμες επαγγελματικές συσκευές Laser και Ενέργειας και Εξοπλισμός.

2.3.1. Best Laser Hair Removal
2.3.2. Best Tattoo Removal Denice
2.3.3. Best Fractional laser Device
2.3.4. Best RF Radiofrequency Device
2.3.5. Best Innovation Medical Device
2.3.6. Best Energy Based Devices & Νew Technology
2.3.7. Best post-surgery Compression Garments
2.3.8. Best Microneedling Device
2.3.9. Best Breast Implants Range
2.3.10. Βest Cryolipolysis device
2.3.11. Best Laser for Spider Veins & Acne
2.3.12 Best Imaging System for Face & Body NEW

2.4. Dermaceuticals
Αφορά καινοτόμα Dermaceuticals προϊόντα.

2.4.1. Best Day Care Product
2.4.2. Best Night Care Product
2.4.3. Best Serum
2.4.4. Best Suncare
2.4.5. Best Antiageing Product
2.4.6. Best Whiteing Product
2.4.7. Best Acne Product
2.4.8. Best Mask
2.4.9. Best Cellulite Product
2.4.10. Best Innovation Derma Ceutical
2.4.11. Best Lips Care Product
2.4.12 Best Innovation Derma Ceutical Line NEW

2.5. Vaginal Rejuvenation Treatments
Αφορά καινοτόμες Θεραπείες Ανάπλασης Γυναικείου Κόλπου.

2.5.1. Best Vaginal Rejuvenation Laser
2.5.2. Best Vaginal Injectable Treatment
2.5.3. Best Vagical PRP Treatment
2.5.4. Best Innovation Vaginal Rejuvenation Treatment

2.6. Plastic Surgery Treatments
Αφορά καινοτόμες Θεραπείες Πλαστικής Χειρουργικής.

2.6.1. Best Devices in Breast Surgery
2.6.2. Best Innovative Plastic Surgery Procedures
2.6.3. Best Innovation in Plastic Surgery, Face
2.6.4. Best innovation in Plastic Surgery, Body
2.6.5 Best Innovative Rhinoplasty Procedure NEW
2.6.6 Best Innovative Plastic Surgery Breast Procedure NEW

2.7. Medical Device Products
Αφορά καινοτόμα επαγγελματικά προϊόντα για γιατρούς.

2.7.1. Best Face Filler
2.7.2. Best Lips Filler
2.7.3. Best Eyes Filler
2.7.4. Best Anti-Aging Injectable Protocol
2.7.5. Best Chemical Peeling Product
2.7.6. Best Innovation Non-Invasive Product
2.7.7. Best Anti-Aging Non-Invasive Product
2.7.8. Best Innovation Injectable Product
2.7.9. Best Photodynamic Therapy Device
2.7.10. Best Vaginal Injection Product
2.7.11. Best Innovation Skin Booster
2.7.12. Best Innovation Injectable Body Product
2.7.13. Best Botulinum Τoxin Product
2.7.14 Best Innovative Injectable Combination NEW
2.7.15 Best Innovative Injectable Face Product NEW

3.1. Miscellaneous*
* Σε αυτήν την ενότητα υποβάλλονται υποψηφιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην ενότητα “Miscellaneous” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες – Αυτό το αναλαμβάνει η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Κορυφαία Βραβεία / Grand Awards / Platinum

Τα κορυφαία βραβεία δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες.

Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

Platinum award 10 βαθμοί
Gold award 7 βαθμοί
Silver award 3 βαθμοί
Bronze award 1 βαθμός

Medical Beauty Brand of the Υear
Το βραβείο Medical Beauty Brand of the year θα απονεμηθεί στο brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες 1 και 2.

Medical Beauty Company of the Year
Το βραβείο Medical Beauty Company of the year θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες 1 και 2.

Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.