Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1: Καινοτόμα Spots

1.1. Dermatology & Plastic Surgery Clinic
Αφορά Κλινικές Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές στις υπηρεσίες τους.

1.1.1. Best Derma Clinic Chain / Franchise Brand
1.1.2. Best New Derma Clinic Brand
1.1.3. Best Attiki Independent Derma clinic
1.1.4. Best Thessaloniki Independent Derma clinic
1.1.5. Best Rest of Greece Independent Derma clinic
1.1.6. Best Derma & Plastic Surgery Clinic Chain / Franchise Brand
1.1.7. Best New Derma & Plastic Surgery Clinic Brand
1.1.8. Best National Derma & Plastic Surgery Clinic Chain
1.1.9. Best Attiki Independent Derma & Plastic One Day Surgery clinic
1.1.10. Best Thessaloniki Independent Derma & Plastic Surgery clinic
1.1.11. Best Rest of Greece Independent Derma & Plastic Surgery clinic
1.1.12. Best Medical Aesthetic department in Hospital
1.1.13. Best Derm or Plastic Surgery Clinic Spot Design
1.1.14. Best Small Derm or Plastic Surgery Clinic
1.1.15. Best Commercial Presentation NEW
1.1.16. Best Social Media Presentation NEW
1.1.17. Best Blogging NEW
1.1.18. Best Retail Space & Services in Clinic NEW (ΔΩΡΕΑΝ)

1.1.19. Best Equipment Derma and Plastic Surgery Clinic

 

1.2. Hair Restoration Clinic or Hair Restoration Institute
Αφορά Κλινικές Αποκατάστασης Μαλλιών που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές στις υπηρεσίες τους.

1.2.1. Best Hair Clinic Chain / Franchise Brand
1.2.2. Best New Hair Clinic Brand
1.2.3. Best Attiki Independent Hair Clinic
1.2.4. Best Thessaloniki Independent Hair Clinic
1.2.5. Best Rest of Greece Independent Hair Clinic
1.2.6. Best Hair Clinic Spot Design
1.2.7. Best Commercial Presentation NEW
1.2.8. Best Social Media Presentation NEW
1.2.9. Best Blogging NEW

 

1.3. Dental Cosmetic Clinic
Αφορά Κλινικές Κοσμητικής Οδοντιατρικής που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές στις υπηρεσίες τους.

1.3.1. Best Dental Cosmetic Clinic Brand
1.3.2. Best New Dental Cosmetic Clinic Brand
1.3.3. Best Attiki Independent Dental Cosmetic Clinic
1.3.4. Best Thessaloniki Independent Dental Cosmetic Clinic
1.3.5. Best Rest of Greece Independent Dental Cosmetic Clinic
1.3.6. Best Dental Cosmetic Clinic Spot Design
1.3.7. Best Small Dental Cosmetic Clinic
1.3.8. Best Commercial Presentation NEW
1.3.9. Best Social Media Presentation NEW
1.3.10. Best Blogging NEW

Πυλώνας 2: Καινοτόμες Θεραπείες

2.1. Ενότητα: InjectableTreatments
Αφορά Ενέσιμες Θεραπείες που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές και εφαρμογές.

2.1.1. Best PRP-Mesotherapy Autologus Treatment
2.1.2.Best Mesotherapy Heterologous Face Treatment
2.1.3. Best Botulinum toxin Treatment
2.1.4. Best Threads Treatment
2.1.5.Best Fillers Treatment
2.1.6. Best Injectable Fat Dissolving Treatment
2.1.7. Best Innovation Injectable Treatment
2.1.8. Best Lips Treatment NEW
2.1.9. Best Eyes Treatment NEW

2.1.10. Best Anti-Aging Injectable Treatment NEW

2.2. Ενότητα: Non-invasiveTreatments
Αφορά Μη Ενέσιμες Θεραπείες που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές και εφαρμογές και μπορούν να συντελεστούν με το συνδυασμό ιατρικών μηχανημάτων.

2.2.1. Best Telangiectasia (Spider Veins) Face & Body Treatment
2.2.2. Best Photodynamic Therapy Treatment
2.2.3. Best Anti-aging Eye Treatment
2.2.4. Best Melasma / Hyper Pigmentation Treatment
2.2.5. Best Stretch Marks Treatment
2.2.6. Best Acne Treatment
2.2.7. Best Chemical Peeling Treatment
2.2.8. Best Innovation Non-Invasive Treatment
2.2.9. Best Anti-Aging Non-Invasive Treatment NEW
2.2.10. Best Skin Tightening Treatment
2.2.11. Best Cellulite Treatment
2.2.12. Best Skin Resurfacing Treatment
2.2.13. Best Micro Dermabrasion Treatment NEW
2.2.14. Best Laser Resurfacing Treatment NEW
2.2.15. Best RF Radiofrequency Treatment NEW
2.2.16. Best Cryo-Lipolysis Τreatment NEW
2.2.17. Best Lipodissolvement Τreatment NEW

2.3 Ενότητα: Medical Professional Equipment (Lasers, Energy Devices etc.)
Αφορά καινοτόμες επαγγελματικές συσκευές Laser και Ενέργειας και Εξοπλισμός.

2.3.1. Best Laser Hair Removal
2.3.2. Best Tattoo Removal Device
2.3.3. Best Fractional laser Device
2.3.4. Best RF Radiofrequency Device
2.3.5. Best Innovation Medical Device
2.3.6. Best Energy Based Devices and new Technology NEW
2.3.7. Best post-surgery Compression Garments NEW
2.3.8. Best Microneedling Device NEW
2.3.9. Best Breast Implants Range NEW
2.3.10. Βest Cryolipolysis Device NEW
2.3.11 Best Laser for Spider Veins & Acne NEW

2.4 Ενότητα: Dermaceuticals
Αφορά καινοτόμα Dermaceuticals προϊόντα.

2.4.1. Best Day Care Product
2.4.2. Best Night Care Product
2.4.3. Best Serum
2.4.4. Best Suncare
2.4.5. Best Antiageing Product
2.4.6. Best Whitening Product
2.4.7. Best Acne Product
2.4.8. Best Mask
2.4.9. Best Cellulite Product
2.4.10. Best Innovation Derma Ceutical
2.4.11. Best Lips Care Product NEW

2.5. Vaginal Rejuvenation Treatments
Αφορά καινοτόμες Θεραπείες Ανάπλασης Γυναικείου Κόλπου.

2.5.1. Best Vaginal Rejuvenation Laser
2.5.2. Best Vaginal Injectable Treatment
2.5.3. Best Vagical PRP Treatment
2.5.4. Best Innovation Vaginal Rejuvenation Treatment

2.6. Plastic Surgery Treatments NEW
Αφορά καινοτόμες Θεραπείες Πλαστικής Χειρουργικής.

2.6.1. Best Devices in Breast Surgery
2.6.2. Best Innovative Plastic Surgery Procedures
2.6.3. Best Innovation in Plastic Surgery, Face
2.6.4. Best innovation in Plastic Surgery, Body

2.7. Medical Device Products NEW
Αφορά καινοτόμα επαγγελματικά προϊόντα για γιατρούς.

2.7.1. Best Face Filler
2.7.2. Best Lips Filler
2.7.3. Best Eyes Filler
2.7.4. Best Anti-Aging Injectable Protocol
2.7.5. Best Chemical Peeling Product
2.7.6. Best Innovation Non-Invasive Product
2.7.7. Best Anti-Aging Non-Invasive Product
2.7.8. Best Innovation Injectable Product
2.7.9. Best Photodynamic Therapy Device
2.7.10. Best Vaginal Injection Product
2.7.11. Best Innovation Skin Booster
2.7.12. Best Innovation Injectable Body Product
2.7.13. Best Botulinum Τoxin Product

2.8. Miscellaneous *

* Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Βραβεία

Tα βραβεία που δίνονται σε κάθε κατηγορία είναι Gold, Silver, Bronze και προκύπτουν από τους μέσους όρους της βαθμολογίας της Κριτικής Επιτροπής. Οι Διοργανωτές και ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής διατηρούν το δικαίωμα να απονείμουν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται / συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Platinum Awards
Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες. Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων platinum awards.

Βραβεία της Χρονιάς
Τα βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

  • Platinum award 10 βαθμοί
  • Gold award 7 βαθμοί
  • Silver award 3 βαθμοί
  • Bronze award 1 βαθμός

Medical Beauty Brand of the Υear
Το βραβείο Medical Beauty Brand of the year θα απονεμηθεί στο brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες Α και Β. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Medical Beauty Company of the Year
Το βραβείο Medical Beauty Company of the year θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες Α και Β. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.