Κατηγορίες & βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1 : Καινοτόμα Spots

1.1. Dermatology & Plastic Surgery Clinic

Αφορά Κλινικές Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές στις υπηρεσίες τους

1.1.1. Best Derma Clinic Chain / Franchise Brand
1.1.2. Best New Derma Clinic Brand
1.1.3. Best Attiki Independent Derma clinic
1.1.4. Best Thessaloniki Independent Derma clinic
1.1.5. Best Rest of Greece Independent Derma clinic
1.1.6. Best Derma & Plastic Surgery Clinic Chain/ Franchise Brand
1.1.7. Best New Derma & Plastic Surgery Clinic Brand
1.1.8. Best National Derma & Plastic Surgery Clinic Chain
1.1.9. Best Attiki Independent Derma & Plastic Surgery clinic
1.1.10. Best Thessaloniki Independent Derma & Plastic Surgery clinic
1.1.11. Best Rest of Greece Independent Derma & Plastic Surgery clinic
1.1.12. Best Medical Aesthetic department in Hospital
1.1.13. Best Derm or Plastic Surgery Clinic Spot Design
1.1.14. Best Small Derm or Plastic Surgery Clinic

1.2. Hair Restoration Clinic or Hair Restoration Institute

Αφορά Κλινικές Αποκατάστασης Μαλλιών που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές στις υπηρεσίες τους

1.2.1. Best Hair Clinic Chain / Franchise Brand
1.2.2. Best New Hair Clinic Brand
1.2.3. Best Attiki Independent Hair Clinic
1.2.4. Best Thessaloniki Independent Hair Clinic
1.2.5. Best Rest of Greece Independent Hair Clinic
1.2.6. Best Hair Clinic Spot Design

1.3. Dental Cosmetic Clinic

Αφορά Κλινικές Κοσμητικής Οδοντιατρικής που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές στις υπηρεσίες τους

1.3.1. Best Dental Cosmetic Clinic Brand
1.3.2. Best New Dental Cosmetic Clinic Brand
1.3.3. Best Attiki Independent Dental Cosmetic Clinic
1.3.4. Best Thessaloniki Independent Dental Cosmetic Clinic
1.3.5. Best Rest of Greece Independent Dental Cosmetic Clinic
1.3.6. Best Dental Cosmetic Clinic Spot Design
1.3.7. Best Small Dental Cosmetic Clinic

1.4. SARS-CoV-2client safety

Αφορά πρωτόκολλα και υγειονομικές διαδικασίες που εφαρμόζονται από τις κλινικές και αφορούν την προστασία των πελατών και των επισκεπτών από τον SARS-CoV-2.

1.5. Καινοτόμα Spots – Miscellaneous

Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες του συγκεκριμένου Πυλώνα.
Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν.
Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής.
Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Πυλώνας 2 : Καινοτόμες Θεραπείες

2.1. Injectable Treatments

Αφορά Ενέσιμες Θεραπείες που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές και εφαρμογές

2.1.1. Best PRP-Mesotherapy Autologus Treatment
2.1.2. Best Mesotherapy Heterologous Face Treatment
2.1.3. Best Botulinum toxin Treatment
2.1.4. Best Threads Treatment
2.1.5. Best Fillers Treatment
2.1.6. Best Injectable Intra-lipotherapy Treatment
2.1.7. Best Innovation Injectable Treatment

2.2. Non-invasive Treatments

Αφορά Μη Ενέσιμες Θεραπείες που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές και εφαρμογές

2.2.1. Best Local fat Treatment
2.2.2. Best Telangiectasia (Spider Veins) Face & Body Treatment
2.2.3. Best Photodynamic Therapy
2.2.4. Best Anti-aging Eye Therapy
2.2.5. Best Melasma / Hyper Pigmentation
2.2.6. Best Stretch MarksTreatment
2.2.7. Best Acne Treatment
2.2.8. Best Chemical Peels Treatment
2.2.9. Best Innovation Non-Invasive Treatment

2.3 Dermaceuticals

Αφορά καινοτόμα Dermaceuticals προϊόντα

2.3.1. Best Day Cream
2.3.2. Best Night Cream
2.3.3. Best Serum
2.3.4. Best Suncare
2.3.5. Best Antiageing Cream
2.3.6. Best Whiteing Cream
2.3.7. Best Eye Cream
2.3.8. Best Mask
2.3.9. Best Cellulite Cream
2.3.10. Best Innovation Derma Ceutical

2.4. Medical Equipment (Lasers, Energy Devices etc.)

Αφορά καινοτόμες επαγγελματικές συσκευές Laser και Ενέργειας.

2.4.1. Best Skin Tightening Treatment
2.4.2. Best Cellulite Treatment
2.4.3. Best Laser Depilation Treatment
2.4.4. Best Skin Resurfacing Treatment
2.4.5. Best Telangiectasia Treatment
2.4.6. Best Tattoo Removal Treatment
2.4.7. Best Acne Treatments
2.4.8. Best Micro dermabrasion Treatment
2.4.9. Best RF Radiofrequency Treatment
2.4.10. Best lipolysis treatment
2.4.11. Best Innovation Medical Equipment

2.5. Vaginal Rejuvenation Treatments

Αφορά καινοτόμες Θεραπείες Ανάπλασης Γυναικείου Κόλπου

2.5.1. Best Lasers
2.5.2. Best Injectable Treatment
2.5.3. Best PRP Treatment
2.5.4. Best Innovation Vaginal Rejuvenation Treatment

2.6. Καινοτόμες Θεραπείες – Miscellaneous

Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες του συγκεκριμένου Πυλώνα. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν.
Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Best Performer Awards

Για τα βραβεία αυτά διαγωνίζονται όλες οι υποψηφιότητες και απονέμονται ξεχωριστά από την κριτική επιτροπή.

Platinum Awards

Απονέμονται Platinum Awards στις υποψηφιότητες με τις κορυφαίες επιδόσεις στις ενότητες βράβευσης 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.

Grand Αwards

Τα Grand Awards απονέμονται, άνευ υποψηφιότητας, από το σύνολο της βαθμολογίας που έχουν συγκεντρώσει οι εταιρείες ύστερα από πολλαπλές υποψηφιότητες που έχουν υποβάλει σε όλες τις κατηγορίες.

Medical Beauty Brand of the Year

Το βραβείο Medical Beauty Brand of the year θα απονεμηθεί στο brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες 1 και 2. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Medical Beauty Company of the Year

Το βραβείο Medical Beauty Company of the year θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες 1 και 2. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Χορηγός

Allergan

Allergan Aesthetics
Μια ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο της Αισθητικής Ιατρικής

Η Allergan Aesthetics, μια εταιρεία της AbbVie, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες αισθητικής ιατρικής στον κόσμο, με κορυφαία brands στις ενέσιμες θεραπείες προσώπου και στο body contouring.

Στην Allergan Aesthetics βασική προτεραιότητα αποτελεί η συνεχής επιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη αποτελεσματικών, ασφαλών και καινοτόμων προϊόντων με στόχο την ενίσχυση της ομορφιάς και τη διατήρηση της νεότητας εστιάζοντας στα ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου.
Εξίσου σημαντικός πυλώνας των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι η σταθερή επένδυση στην ιατρική εκπαίδευση.

Μέσω του εκπαιδευτικού φορέα Allergan Medical Institute οι επαγγελματίες υγείας έχουν πρόσβαση σε εστιασμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις νέες εξελιγμένες τεχνικές και πρακτικές έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τα βέλτιστα αποτελέσματα για τους θεραπευόμενούς τους με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Allergan Hellas S.A.
Λεωφόρος Μαρίνου Αντύπα 41 – 45
141 21 Ν. Ηράκλειο
Τηλ. 210 7473300

Υποστηρικτής

Αιγίδες

Media Partner

Χορηγοί Επικοινωνίας

ELLE περιοδικό
ELLEGR
HELLO περιοδικό

Διοργάνωση

Official Publication

Plant