Χορηγοί της διοργάνωσης

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και φορέων

Αιγίδες

Media Parnter

BEAUTE περιοδικό

Χορηγοί Επικοινωνίας

ELLE περιοδικό
ELLEGR
HELLO περιοδικό
HELLOGR
Fashion Daily

Διοργάνωση