Λία Παπαδαυίδ, Body Sculpturing

Το BODY SCULPTURING είναι ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο κλασικής αισθητικής το οποίο κάνει το σώμα να φτάνει στο καλύτερο δυνατό βάση της ηλικίας του. Οι ασθενείς έχουν άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.